העלאת קובץ

Pinatubo Mountainero Travel and Tours OPC, מחויבת להבטיח את ההגנה והאבטחה של המידע האישי והמידע האישי הרגיש (המכונה כאן ביחד "מידע אישי") המסופקים לנו על ידי האורחים והלקוחות שלנו.

Pinatubo Mountainero Travel and Tours OPC, אוספת ומעבדת את המידע האישי שלך רק תוך הקפדה על עקרונות השקיפות, המטרה הלגיטימית והמידתיות.

למידע נוסף, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

Contact form

Valid file type: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .txt, .docx